241 741 961 (09:00 - 19:00)

Reklamační řád

Reklamace nekompletního zboží


Reklamaci nekompletního zboží lze uplatnit pouze v případě, že zboží nebylo při převzetí spotřebiteli předvedeno. Zákazník, který zjistí, že zboží je nekompletní je povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Reklamace je řešena zásadně výměnou zboží.
Následující část: Účtování skladného »