241 741 961 info@sterba-kola.cz
241 741 961 (neděle zavřeno)
Předprodej kol 2022

Reklamační řád

Vady neodstranitelné, opakované


V případě vady neodstranitelné, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
Opětovným vyskytnutím vady po opravě se myslí, když se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne(spotřebitel reklamuje stejnou vadu potřetí).
Předchozí část: « Vady odstranitelné