241 741 961 (09:00 - 19:00)

Reklamační řád

Vady odstranitelné


Jde-li o vadu , kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.Kupující může rovněž požadovat výměnu věci nebo její součást, pokud je to úměrné vzhledem k povaze vady věci.Dojde-li k výměně vadné věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nové věci.Pokud nejsou oprava nebo výměna odstranitelné vady možné, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci popř. od smlouvy odstoupit.Nejprve však musí vyčerpat výše uvedené možnosti.