241 741 961 info@sterba-kola.cz
241 741 961 (úterý 09:00 - 19:00)
Prodejna je od pondělí 10.5. otevřena.

Reklamační řád

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace


V případě uplatnění reklamace se postupuje takto:
Reklamaci spotřebitel uplatňuje v provozovně Kola Štěrba, Severozápadní I 2771/27 10, 141 00 Praha 4 osobně popřípadě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.V rámci urychlení reklamačního řízení doporučujeme se zbožím předložit originál dokladu potvrzujícího právo k uplatnění reklamace(paragon, faktura) popř. záruční list pokud byl k výrobku vystaven.
Prodávající, nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci a vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.Jednou zvolený nárok spotřebitel nemůže posléze měnit bez dohody s prodávajícím.
Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.Lhůta počíná dnem, který následuje po dni, ve kterém uplatnil reklamaci.Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna, den pracovního klidu nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující den.
Pokud se strany dohodnou a spotřebitel přistoupí na delší lhůtu, prodlužuje se tato doba na onu dohodnutou dobu.
Následující část: Vady odstranitelné »