241 741 961 info@sterba-kola.cz
241 741 961 (pátek 09:00 - 19:00)
Předprodej kol 2022

Reklamační řád

Podmínky záruky


Délka záruky v měsících je uvedena na Záručním listu. Není-li na dokladu o koupi vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Za vadu považujeme výrobní vadu popř.to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy.
Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy byl výrobek používán v rozporu s pokyny v návodu k použití, vadu která vznikla dodatečnou montáží popř. která vznikla v důsledku běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.
Předchozí část: « Reklamační řád