241 741 961 info@sterba-kola.cz
241 741 961 (neděle zavřeno)
Předprodej kol 2022

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku č.513/1991 a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní a jiné podnikatelské činnosti. V opačném případě je reklamace řešena výhradně dle Obchodního zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. je přiložen doklad o koupi(paragon,faktura). Předpokladem reklamace vady výrobku je předložení dokladu o koupi, popřípadě jiného dokladu, kterým kupující prokáže, že kupní smlouvu uzavřel se společností Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, je předpokladem reklamace vady současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi, záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat společnost Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupující - zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně.

Následující část: Podmínky záruky »