241 741 961 (09:00 - 19:00)

Obchodní podmínky

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, udaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží(dále jen jako "objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do   objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé   při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko             "Dokončení objednávky" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.         Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen  "elektronická adresa kupujícího").

 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky(množství zboží, výše kupní ceny,    předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například        písemně nebo telefonicky).

 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky(akceptací), jež je        prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady    vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní          smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž    tyto náklady se neliší od běžné sazby.

 

Předchozí část: « 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET