241 741 961 info@sterba-kola.cz
241 741 961 (úterý 09:00 - 19:00)
Předprodej kol 2022

Kompenzací proti problémům

jednostranné zatížení jako riziko pro všechny cyklisty

V dubnovém Velu jsme v článku věnovaném regeneraci velmi okrajově zmínili téma kompenzačních cvičení ve spojitosti s problematikou pohybové jednotvárnosti, která je pro cyklistiku příznačná. Je smutnou pravdou, že cyklistovo tělo někdy doslova trpí pohybově stejnou zátěží, i když si jeho mysl užívá požitku z jízdy v pěkné přírodě. Ideální pro naše těla je totiž pestrý pohyb, různá zátěž, která by měla vést k všeobecnému rozvoji. Jednostranné zatížení organizmu má po několika letech za následek pouze zdravotní problémy.

Ve skutečnosti se nejedná o výjimečnou situaci. Při nesprávném pohybovém režimu vzniká svalová nerovnováha – dysbalance. Některé svalové skupiny se zkracují, jiné ochabují. Tyto změny ovlivňují činnost kloubů a páteře, mění pohybové návyky a posléze způsobují bolesti pohybového systému. Také zvyšují riziko přetížení a poškození úrazy. Řešením tedy je správně prováděné kompenzační cvičení, jehož pomocí se můžeme vydat opačným směrem – udržet či opět získat správnou délku svalů, zabránit jejich ochabnutí, respektive posílit již ochablé svalové skupiny a začlenit je do správných pohybových návyků.

Kompenzační cvičení

Pod tímto označením se skrývají aktivity, jež by měly u cyklisty tvořit určitou část času stráveného pohybem. Důležité je, že se nejedná pouze o vrcholové sportovce, ale i ty turisticky zaměřené – i oni tráví v sedle mnoho času. Do škatulky kompenzačních aktivit řadíme především speciální protahovací, posilovací a senzomotorická cvičení. Z hlediska cyklistiky jde o poměrně širokou oblast. Za kompenzační cvičení lze pokládat mnoho úkonů, od doplňkových sportů přes relaxační a protahovací cvičení až po přesně vymezené speciální cvičební a rehabilitační postupy, specificky zacílené na vybrané svalové skupiny. Kompenzační cvičení plní mnoho funkcí, které přispívají ke svalové harmonii.

Kompenzační cvičení lze rozdělit na:

  • protahování svalů s tendencí ke zkrácení
  • dechová, relaxační a uvolňovací cvičení
  • posilování svalů s tendencí k ochabování
  • doplňkové sportovní aktivity

strecStop zkracování

Mnohokrát omílaná skutečnost platí stále: bez protahování, strečinku, to dlouhodobě nejde. Komplexní protahování snižuje svalové napětí, udržuje pohybový rozsah, funguje jako prevence úrazů, svalových dysbalancí a podobně. Rozhodně strečink nepodceňujte. Naučte se ho zařazovat jako zcela nezbytnou součást vyjížděk s přáteli. Jistě vás napadne otázka, zda je pro někoho nevhodný. Ano, i tací jedinci existují – patří mezi ně hlavně ženy, které jsou častěji „postiženy“ nadměrnou flexibilitou (ohebností) kloubů a tím hypermobilitou. Jde například o známé prolamování loktů. Jedinci s abnormálním pohybovým rozsahem potřebují zvýšit svalový tonus posilováním, a ne ho ještě snižovat strečinkem.

Následující část: Všeobecné zásady »

Seznam stránek článku:

  1. Kompenzací proti problémům
  2. Všeobecné zásady
  3. druhy kompenzací